۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

 

لیست کارگاههای برگزار شده مرکز تحقیقات پرستاری در سال 98

 

 

عنوان کارگاه

 

نام مدرس تاریخ برگزاری

میزان ساعت

 

نرم افزار مندلی

 

آقای پیمان پرنده افشار 16 اردیبهشت 2ساعت

 

روش تدریس

 

خانم دکتر سکینه سبزواری 23 اردیبهشت

 4 ساعت

 

نرم افزار MAXQDA

 

آقای دکتر سید باقری 15 تیرماه 6 ساعت

 

نرم افزار آذرخش

 

سرکار خانم علیرمضانی 21 مهرماه 2 ساعت

 

خلاقیت و کارآفرینی

 

خانم دکتر عصمت نوحی 29 مهرماه 4 ساعت

 

مهارت مقاله نویسی انگلیسی

 

خانم مهدیه برجسته 26 آبان ماه 6 ساعت

 

تفسیر رادیوگرافی

 

آقایان دکتر کرمی منش و دکتر دانش پایه 11 آذرماه 6 ساعت

نقد فیلم تخصصی در حیطه اخلاق

پرستاری و مامایی

خانم دکتر احمدی 15 دیماه 2 ساعت

 

 

 

لیست کارگاههای برگزارشده مرکز تحقیقات پرستاری در سال 97

 

 

عنوان کارگاه

 

نام مدرس تاریخ برگزاری

میزان ساعت

اتوماسیون اداری

 

سرکار خانم عرب فریدی 22 و 23 خرداد 6 ساعت

 

متاآنالیز

 

خانم دکتر مقدمه میرزایی 12 تیر

 4 ساعت

 

نگارش علمی به زبان انگلیسی

 

سرکار خانم برجسته

24 تیر

6 ساعت

 

نحوه ارتقاء H-index

 

آقای دکتر موسوی 25 مهر 4 ساعت

 

ارزیابی سلامت جنین

 

خانم دکتر شاه رحمانی 29 آبان 4 ساعت

 

تکنیک روان درمانی

 

خانم دکتر احمدی

28 آذر

4 ساعت

 

سرچ پیشرفته

 

خانم دکتر خشنود 3 دی 4 ساعت

 

پزشکی مبتنی بر آگاهی

 

خانم دکتر ایرانمنش 18 دی 4 ساعت

 

طراحی و استاندارد سازی بالینی

 

خانم دکتر بهرام نژاد 13 و 14 بهمن  12 ساعت

 

ارسال مقالات به مجلات داخلی و خارجی

 

 خانم دکتر خشنود 6  اسفند 4 ساعت

 

 

لیست کارگاههای برگزار شده مرکز تحقیقات پرستاری در سال 96

 

 

عنوان کارگاه

 

نام مدرس تاریخ برگزاری

میزان ساعت

 

آئین نگارش متون علمی

 

خانم دکتر فاطمه کهن 13 اردیبهشت

 

 2 ساعت

 

مراقبت های دوران بارداری از دیدگاه طب سنتی

 

خانم دکتر هاله تاج الدینی 31 خرداد

 

 2 ساعت

مراقبت های تسکینی و پیشگیری از سرطان خانم دکتر ایرانمنش

25 و 26 مهر

 

 4 ساعت

 

آئین نگارش پایان نامه

 

خانم دکتر تیرگری 22 آبان

 

 2 ساعت

گرندد تئوری 2015

خانم دکتر فرخ زادیان و

خانم دکتر منگلیان

28 آبان

 4 ساعت

 

End Note

 

آقای هادی خوشاب 28 آذر

 

 2 ساعت

 

SPSS

 

خانم فریده رزبان 2 دی

 

 2 ساعت

چگونه می توان یک اندیشمند پرستاری شد آقای دکتر چراغی 6 دی

 

 2 ساعت

 

آموزش بالینی

 

خانم دکتر سبزواری و

خانم دکتر نوحی

3 بهمن

 

 4 ساعت

 

ارزشیابی بالینی

 

خانم دکتر سبزواری و 

خانم دکتر نوحی

4 بهمن

 4 ساعت